Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2023/2024

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

w terminie głównym:

  • język polski - 23 maja 2023 roku (wtorek) - godz. 9:00,
  • matematyka - 24 maja 2023 roku (środa) - godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny - 25 maja 2023 roku (czwartek) - godz. 9:00.

w terminie dodatkowym:

  • język polski - 12 czerwca 2023 roku (poniedziałek) - godz. 9:00,
  • matematyka - 13 czerwca 2023 roku (wtorek) - godz. 9:00,
  • język obcy nowożytny - 14 czerwca 2023 roku (środa) - godz. 9:00.

Termin ogłoszenia wyników - 3 lipca 2023 roku.

Termin wydawania zdającym zaświadczeń oraz informacji - 8 lipca 2023 roku.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu

Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Sopotu objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sopotu.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach trzech szkół, do których uczeń chciałby się dostać.

Harmonogram działań kandydatów:

Dokument opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 11/2023 z dnia 24 stycznia 2023 r. Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2023/2024:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Pobierz plik

image