Rekrutacja do publicznych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży na rok szkolny 2024/2025

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty:

w terminie głównym:

  • język polski - 14 maja 2024 roku (wtorek),
  • matematyka – 15 maja 2024 roku (środa),
  • język obcy nowożytny - 16 maja 2024 roku (czwartek)

w terminie dodatkowym:

  • język polski - 10 czerwca 2024 roku (poniedziałek),
  • matematyka - 11 czerwca 2024 roku (wtorek),
  • język obcy nowożytny - 12 czerwca 2024 roku (środa).

Termin ogłoszenia wyników - 3 lipca 2024 roku.

Zasady rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

W Trójmieście rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025 zostanie przeprowadzona w formie elektronicznej przy użyciu internetowego systemu

Nabór: https://nabor-pomorze.edu.com.pl/Kandydat

Przydatny słowniczek dla kandydata:

Punkt Naboru – każda szkoła ponadpodstawowa na terenie miasta Sopotu objęta systemem naboru elektronicznego.

Lista preferencji kandydata – to lista wszystkich klas, do których chce on kandydować, uszeregowanych od klasy, na której mu najbardziej zależy, do klasy na której zależy mu najmniej.

Szkoła pierwszego wyboru – to szkoła ponadpodstawowa, którą kandydat wybiera jako pierwszą, do której chciałby się dostać (na której kandydatowi najbardziej zależy) i która zajmować się będzie obsługą danego kandydata – przyjmuje, przechowuje oraz weryfikuje jego dokumenty.

Kandydat do szkoły ponadpodstawowej zakłada konto w systemie, wprowadza swoje dane, wybiera klasy na liście swoich preferencji, drukuje podanie i zanosi je do szkoły pierwszego wyboru.

Kandydaci do publicznych młodzieżowych szkół ponadpodstawowych mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Sopotu.

UWAGA: Nie ma ograniczenia liczby wybieranych klas w ramach trzech szkół, do których uczeń chciałby się dostać.

Harmonogram działań kandydatów:

Dokument opracowany na podstawie Zarządzenia Nr 16/2024 z dnia 29 stycznia 2024 r. Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w województwie pomorskim na rok szkolny 2024/2025:

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS PIERWSZYCH PUBLICZNYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH, KLAS WSTĘPNYCH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 3 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Pobierz plik

image