II Liceum Ogólnokształcące

II Liceum Ogólnokształcące

Fajnie w szkole

  • 100 procent naszych uczniów zdaje maturę, 90 proc. absolwentów naszej szkoły podejmuje studia dzienne na uczelniach publicznych! A to znaczy, że rozbudziliśmy w nich głód wiedzy i pasję jej zdobywania.
  • Wszystkie sale lekcyjne wyposażone są w tablice interaktywne i inne narzędzia multimedialne! To gwarancja lepszego przyswajania materiału. Zasada „wkuć i zapomnieć” u nas nie działa.

...i po szkole

  • Poczuj smak przyszłości. Nasza szkoła współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim, Uniwersytetem Medycznym, Politechniką Gdańską i Akademią Marynarki Wojennej w Gdyni!
  • Jesteś globtroterem? Grupa współpracy międzynarodowej będzie wspierać Twoje marzenia.
  • Działamy na wielu polach: koło edukacji kulturalnej i filozoficznej, klub miłośników teatru i podróży, klub sportowy oraz inne możliwości rozwijania zainteresowań.


W nadchodzącym roku szkolnym zostaną utworzone trzy klasy o następujących profilach.


  • KLASA HUMANISTYCZNO – SPOŁECZNA z przedmiotami rozszerzonymi: język polski,historia, wiedza o społeczeństwie
  • KLASA MATEMATYCZNO – FIZYCZNA z przedmiotami rozszerzonymi: matematyka, język angielski – obligatoryjnie, a do wyboru fizyka lub geografia
  • KLASA BIOLOGICZNA z przedmiotami rozszerzonymi: biologia, chemia

Prezentacja szkoły

Zobacz prezentację: POBIERZ

Zobacz co się u nas dzieje

zdjęcie ręki ze smartphonem