DORADZTWO ZAWODOWE

"To, na czym się koncentrujemy, staje się naszą rzeczywistością."
David Cooperrider

W sopockich szkołach ponadpodstawowych znajdziesz wsparcie w rozwoju swoich zainteresowań, pasji, talentów i umiejętności potrzebnych do podejmowaniu dalszych wyborów edukacyjnych i zawodowych.

Stawiamy na rozwój kompetencji, które są niezbędne do mądrego zarządzania dalszą edukacją, a docelowo pozwolą Ci znaleźć swoje miejsce w dynamicznie zmieniającym się świecie pracy.

GDZIE I W JAKI SPOSÓB SPOTKASZ SIĘ Z DORADZTWEM ZAWODOWYM

  • SZKOLNY DORADCA ZAWODOWY – w każdej ze szkół oferujemy zajęcia z doradztwa zawodowego, dostosowane do potrzeb uczniów i uczennic
  • WSPÓŁPRACA Z PRACODAWCAMI I UCZELNIAMI WYŻSZYMI proponują dodatkowe zajęcia na Trójmiejskich uczelniach i spotkania z przedstawicielami różnych zwodów
  • MINI –PRAKTYKI W FIRMIE SYMULACYJNEJ – praktyczne zajęcia dla uczniów drugich klas szkół licealnych w Centrum Kształcenia Ustawicznego,
  • „SZKOLNI AMBASADORZY DORADZTWA ZAWODOWEGO” – międzyszkolny program dla młodzieży obejmujący: badanie narzędziem naukowym Belbin® GET SET ( analiza potencjału predyspozycyjnego, talentów), przeprowadzone przez doradców z firmy Benefactor/Belbin Polska; indywidualny programem doradztwa zawodowego, warsztaty z pracodawcami, rozwój umiejętności z zakresu marketingu-promocji, pracy w kreatywnym zespole. Ambasadorzy to młodzieżowy głos doradczy Powiatowego konsultanta ds. doradztwa edukacyjno-zawodowego
  • PROJEKT „ Przystanek Praca” – cykliczne spotkania/ warsztaty międzyszkolne z przedstawicielami różnych zawodów i trójmiejskich firm, organizowane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego
  • DORADZTWO ZAWODOWE w PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ
    • warsztaty dla młodzieży
    • indywidualne sesje couchingowo- doradcze
DORADZTWO ZAWODOWE w szkole widzimy jako szansę na prezentowanie wachlarza możliwości, inspiracji i wyzwań już od wieku przedszkolnego. Chcemy, by młody człowiek był w stanie poszerzać i skutecznie wykorzystywać własny potencjał w zmieniającym się świecie edukacyjno-zawodowym.

Co dokładnie przez to rozumiemy?

Podejście do ucznia nie tylko przez pryzmat ocen i wyników testów, ale przede wszystkim wspieranie młodych ludzi oparte na poszukiwaniu możliwości, eksplorowaniu zasobów/talentów i ustawicznym rozwoju.

Doradztwo zawodowe, przeplata się przez wszystkie dziedziny wiedzy, z którą będziesz miał/ła styczność w trakcie nauki szkolnej, ma inspirować do poszukiwania możliwości oraz kształtować umiejętność poddawania się refleksji i wyciągania wniosków.

ZASTANAWIASZ SIĘ JAKA SZKOŁA BĘDZIE ODPOWIEDNIA DLA CIEBIE ???

Przygotowaliśmy dla Was ćwiczenie „Trójkąt Mocy”

Krok pierwszy - Zacznij od siebie!

Krok drugi - Jak już wiesz co lubisz? Co Cię interesuje stwórz swój ranking szkół

DORADZTWO ZAWODOWE W SOPOCIE

obrazek pobrany z https://undraw.co/